Tabakas ietekme uz vidi

Ikviens zina, ka tabaka ir kaitīga veselībai, taču mazāk tiek runāts par tabakas industrijas radīto kaitējumu videi. Tabakas ražošanā tiek patērēts daudz ūdens, lauksaimniecības zemes un enerģijas. Oglekļa palieku nospiedums ir liels, un lietus meži ir  lielākie cietēji.


Tabaka ik gadu rada arī miljoniem tonnu cieto atkritumu. Cigarešu izsmēķi ir inde videi. Izmetot tos dabā, toksiskās ķīmiskās vielas, piemēram, kadmijs, arsēns un svins, izšķīst zemē vai jūrā. Cigarešu izsmēķus var redzēt visur un tie ir visizplatītākie atkritumi pasaulē. Pasaulē katru gadu vidē tiek izmesti 4,5 triljoni cigarešu izsmēķu. 40% no visiem atkritumiem, kas atrodami  pludmalēs, ir saistīti ar smēķēšanu.


No kā tad sastāv cigarešu izsmēķis? Varētu iedomāties, ka tas galvenokārt ir papīrs, bet patiesībā izsmēķis ir celulozes acetāts, kas tiek klasificēts kā plastmasa. Tā nesadalās un nepazūd dabā, bet lēnām pārvēršas mikroplastmasas daļiņās. Tāpēc nemetiet izsmēķus dabā! 


Tabakas ražošana

Tabaku audzē jaunattīstības valstīs, kur pārtikas audzēšana jo īpaši būtu daudz svarīgāka par tabaku. Tabakas ražošana izraisa nabadzību un badu tur, kur palīdzība jebkurā gadījumā ir visvairāk vajadzīga, jo tiek nodarbinātas sievietes un bērni tabakas plantācijās, izraisot daudz jautājumus par cilvēktiesībām.


Tabakas dūmos ir vairāk nekā 4000 ķīmisko vielu. Papildus nikotīnam tabaka satur, piemēram, arsēnu, kadmiju, oglekļa monoksīdu, acetonu un amonjaku. Daļa ķīmisko vielu nāk no pašas tabakas ražotnēm, arī mēslojuma un pesticīdiem, ko izmanto tabakas audzēšanai. Gandrīz 10 tonnas ar koku tiek patērētas, lai izgatavotu vienu tonnu ar sauso tabaku. Un vienas paciņas izsmēķēšana dienā nozīmē 24 koku izciršanu gadā.


Neaptverami, ne?