Privatumo politika

VADOVAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Asmens duomenų tvarkymo valdytojas: SIA HUMIDI
Mūsų kontaktiniai duomenys asmens duomenų tvarkymui: info@whitechew.com. Turėdami šią kontaktinę informaciją, galite užduoti klausimus apie apie asmeninių duomenų apdorojimą.
Naudodamiesi mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis ir pirkdami prekes sutinkate, kad būtų tvarkomi ir saugomi jūsų asmens duomenys.
SIA HUMIDI (toliau vadinama “mes”, “mus”, “mus”, “mūsų”) įsipareigoja tvarkyti tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini mūsų verslui vykdyti, norminių reikalavimų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui, taip pat kaip dėl teisėtų interesų apsaugos. Jūsų asmeninius duomenis tvarkome vadovaudamiesi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, įskaitant Europos Sąjungos (ES) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Ėmėmės būtinų techninių ir organizacinių priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti, kuri užtikrina jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio atskleidimo, keitimosi ar kitokio neteisėto duomenų tvarkymo.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Norint užregistruoti jus mūsų internetinėje parduotuvėje, tokiu būdu suteikiant jums galimybę gauti privalomas akcijas ir paslaugas, taip pat pasiūlant kitų privilegijų, turite nurodyti mums savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. paštą.
Siekdami identifikuoti Jus kaip prekių pirkėją ir gavėją, išrašyti sąskaitą, užtikrinti prekių pristatymą ir įgyvendinti kitus įsipareigojimus, pagal sudarytą Sutartį, mes naudojame jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir apmokestinimo informaciją.
Mes nurodysime jūsų vardą ir el. pašto adresą, siekdami siųsti jums sandorių ir administracinės komunikacijos medžiagą, pvz. registracijos ar pirkimo patvirtinimą, priminimą apie nebaigtą pirkimą ar išsamią informaciją apie produkto pristatymą.
Norėdami atsakyti į klausimus, pildant mūsų svetainės komunikacijos skiltį, tiesiogiai kontaktuoti su mūsų darbuotojais telefonu arba elektroniniu paštu, mes tvarkome jūsų noru pateiktus asmens duomenis - vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, taip pat ir kitą pateiktą informacija. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik susisiekiant su jumis ir atsakant į jūsų klausimus, komentarus ar pasiūlymus.
Norint atlikti klientų aptarnavimo kokybės kontrolę, organizuoti paslaugų sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir užtikrinti prekės užsakymą telefonu, pokalbis telefonu gali būti įrašomas. Pokalbių įrašymai saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisėsaugos institucijos arba jei buvo nustatyta nusikalstamų veikų. Šią paslaugą teikia telekomunikacijų paslaugų teikėjas, su kuriuo turime bendradarbiavimo sutart.
Norėdami siųsti reklaminę medžiagą, nuolaidas ar kitus specialius pasiūlymus, pagrįstus jūsų interesais, kuriems davėte sutikimą, mes naudojame jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, pirkimo ir apsilankymo svetainėje informaciją. Galite bet kada atsisakyti gauti tokius pranešimus naudodami el. laiške pateiktą automatinio atsisakymo parinktį, pakeisdami savo profilio nustatymus, ištrindami išsaugotus slapukus, paskambinę mūsų pagalbos telefonu numeriu +37127874405 arba siųsdami prašymą išregistruoti iš info@whitechew.com.
Norėdami patvirtinti jūsų paraišką dėl prekių pirkimo išsimokėtinai, mes naudojame:
  • Vardą;
  • Pavardę;
  • El. pašto adresą;
  • Nupirktų prekių pristatymo adresą;
  • Telefono numerį.
Norėdami dalyvauti loterijose ir prekių ir paslaugų konkursuose, mes naudojame jūsų vardą, pavardę, el.pašto adresą ir telefono numerį. Išreikšdami norą dalyvauti loterijose ir konkursuose sutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.
PRIMINIMAS APIE RUOŠIAMĄ PIRKIMĄ
Norėtume jus informuoti, kad el. laišką dėl techninės pagalbos išsiųsime per 10 valandų nuo to momento, kai paliksite nebaigtą pirkimą mūsų internetinėje parduotuvėje. Tai būtina norint įsitikinti, kad pirkimo metu nesusidūrėte su jokiomis techninėmis problemomis, ir atšaukti produkto rezervaciją.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Saugosime jūsų asmens duomenis tol, kol bus reikalinga aukščiau nurodytiems tvarkymo tikslams pasiekti, nebent bus reikalaujama ir leidžiama duomenis saugoti ilgiau pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Jei duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, duomenys bus tvarkomi tol, kol Jūsų sutikimas galioja ir nebuvo atšauktas.
ASMENINIŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS
Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenis galime perduoti verslo partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mūsų vardu atlieka būtiną duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, IT infrastruktūros kūrėjui ir prižiūrėtojui, rinkodaros agentūroms, lizingo bendrovėms, kurjerių tarnyboms ir kt. Šios įmonės pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo sutartį privalo saugoti jūsų asmens duomenis ir juos tvarkyti tik mūsų nurodytais tikslais.
Esant reikalui, jūsų asmeninius duomenis galime perduoti vyriausybei ir teisėsaugos institucijoms, siekdami apsaugoti jūsų teisinius interesus, prireikus rengdami, pareiškdami ir gindami teisinius reikalavimus.
ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO VIETA
Jūsų asmeniniai duomenys daugiausia tvarkome ES/EEE teritorijoje ir jūsų asmeniniai duomenys nėra siunčiami ir netvarkomi ES/EEE teritorijoje nepriklausančioje šalyje, nebent asmens duomenis tvarkome naudodami slapukus.
VAIKAI
Nepilnamečiams paslaugų neteikiame. Jei sužinosime, kad gavome ir tvarkome nepilnamečių asmens duomenis, imsimės atitinkamų veiksmų, kad šie asmeniniai duomenys būtų ištrinti.
JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMU
vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Latvijos Respublikos teisės aktais, turite teisę:
1) susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymą;
2) reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis arba patiems juos ištaisyti prisijungus prie savo profilio;
3) ištrinti jūsų asmens duomenis („būti pamirštam“), išskyrus atvejus, kai įstatymai įpareigoja duomenis saugoti;
4) atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
5) apriboti Jūsų duomenų tvarkymą – teisę reikalauti, kad laikinai sustabdytume visų jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6) reikalauti savo asmens duomenų kopijos elektroniniu formatu ir teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas);
7) kreiptis į Duomenų valstybinę inspekciją.
Privatumo politikos pakeitimus galime atlikti bet kada ir be įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje. Jūs esate atsakingas už periodišką šios privatumo politikos peržiūrą, kad įsitikintumėte, jog žinote apie pakeitimus.
Paskutinis privatumo politikos pakeitimas atliktas 2020 m. kovo 18 d.